Archive | Uncategorized RSS for this section

فونت مناسب برای محیط های توسعه کد

اگر شما از آن دسته از افرادی هستید که تاکنون حتی فکر تغییر فونت IDE به ذهنشان خطور نکرده، بهتر است ادامه این مطلب را مطالعه کنید.

فونت مناسب برای محیط های توسعه کد باید خصوصیت مهمی داشته باشند و آن عرض ثابت بودن حروف است. بدین معنی که مثلا عرض حرف I باید با عرض حرف W برابر باشد تا خوانمایی و چیدمان کد مطلوب باشد.

فونت پیش فرض اکثر محیط های توسعه(تحت ویندوز) courier و یا courier new می باشد. در ادامه چندین جایگزین مناسب برای courier بهمراه شرح آنها آورده شده است.

Anonymous

فونت مورد علاقه من Anonymous است که در شکل فوق مشاهده می شود. در هر سایزی anti-alias می شود!

 

Consolas

این فونت یکی از 6 فونتی است که برای اولین بار به همراه Office 2007 عرضه شده است. به نظر من بهترین انتخاب Consolas می باشد. نکته اینکه این فونت برای LCD طراحی شده است(Clear Type).

 

Proggy Clean

 

در میان فونت های مجانی بهترین می باشد. در سایز کوچکتر از 11 نقطه خانا نمی باشد.

نتیجه:

Courier رو فراموش کنید، Consolas را دریابید!

Advertisements